Tip na výlet

Zámek Orlík na Vltavou (21 km)

je jeden z nejznámějších českých zámků. Kdysi stál vysoko nad řekou, ale po vzniku Orlické přehrady se ocitl těsně nad hladinou. Po Orlické přehradě plují parníky, které k němu sváží návštěvníky z širokého okolí. Zámek Orlík je v současnosti velkým turistickým lákadlem. Orlík je jedním z dochovaných sídel staré rodové šlechty, ke které patřili v Čechách i Schwarzenbergové. V interiérech zámku je dokumentován jejich vliv v politice a vojenství i jejich postupné splynutí s českým národem. Hlavní turistická sezóna trvá od dubna do října, kdy je zámek otevřen každý den s výjimkou pondělí.

Státní hrad Zvíkov (32 km)

se nachází nad soutokem řeky Otavy a Vltavy nedaleko vesnice Zvíkovské Podhradí. Od roku 1950 je významnou národně kulturní památkou. Jedná se o královský hrad založený ve 13. stol. Postupně byl renesančně upraven a od 17. stol. byl využívám hospodářsky. Počátkem 19. stol. se již jednalo o zříceninu. Z podnětu Schwarzenbergů se hrad od r. 1840 postupně zrekonstruoval do dnešní podoby.

Orlická přehrada (5 km)

je dalším ze stupňů Vltavské kaskády. Její hráz přehradila tok řeky Vltavy. Přehrada je v řetězu vltavských přehrad článkem největším, nejvyšším a nejmohutnějším. Její 450 m dlouhá hráz dosahuje v koruně výšky 91 m. Zadržuje jezero o ploše 2.732 ha. Toto jezero obsahuje 717 mil. metrů krychlových vody a je objemem zadržené vody největší v republice.

Hornické muzeum Příbram (17 km)

založené roku 1886 je největší hornické muzeum v České republice. Expozice umístěné v originálních hornických provozních a správních objektech přibližují návštěvníkům ve třech prohlídkových areálech bohatou minulost spjatou s těžbou ve stříbrorudním revíru, uranovém ložisku a podbrdské železářské oblasti.

Březové hory Příbram (17 km)

Březové Hory jsou západní částí města Příbram. Vyznačují se především historickým dolováním stříbra v této oblasti. První doklad o dolování stříbra na Březových Horách pochází ze 14. stol. Počátkem 16. stol. vzniká u stříbrnorudných dolů hornická osada, která je v 18. stol. povýšena na městečko. Největší slávy dosáhly Březové Hory na přelomu 18. a 19. stol., kdy bylo postupně zaraženo pět hlubinných dolů. Objem vytěženého stříbra poté dosahoval až 97% veškeré těžby tohoto kovu v tehdejším Rakousko-Uhersku a Březové Hory se tak staly hlavním producentem stříbra v Evropě. I proto byly roku 1897 povýšeny, císařem Františkem Josefem I., na královské horní město, jemuž byl o rok později udělen městský znak. Od počátku 20. stol. nastává postupný úpadek těžby, přesto se tu, dík státním dotacím, těžilo až do roku 1978. Po ukončení těžby bylo v několika důlních objektech vybudováno unikátní hornické muzeum Příbram, které je v současnosti největším hornickým muzeem v Česku. Od roku 1953 jsou Březové Hory součástí města Příbram.

Onen svět - Langova rozhledna (15 km)

Rozhledna se nachází na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje v nadmořské výšce 620 m na bočním vrcholu kopce Hrby nad obcí Lašovice. Na stavbu rozhledny postavené v r. 2001 byla použita 15 m vysoká konstrukce dřevěné trámové věže. Stavba byla pojmenována podle obdivovatele místní krajiny Ing. Langa. Za jasného počasí je odtud vidět Písecké vrchy, jadernou elektrárnu Temelín, panorama Šumavy, zámek Orlík, část Orlické přehrady, Brdy, Makovou horu a také rozhlednu na Veselém kopci u Mokrska. Na západní straně občas prosvítá hladina jezera Orlické přehrady. První vesnice, které jsou vidět jsou Klučenice, Voltýřov, Předbořice.

Pečičky - Dančí obora (4 km)

V nedaleké obci Pečičky se hned na začátku obce nachází dančí obora. Neopakovatelná podívaná pro děti i dospělé.

Selibov - Pohádková kovárna (50 km)

U nedalekého Tálínského rybníka si dali uprostřed malebné vesničky Selibov dostaveníčko čerti, hastrmani, víly, skřítci a další pohádková havěť. Kdo je chce ale spatřit na vlastní oči, musí sebrat odvahu a vstoupit do tajemné Pohádkové kovárny. Loutkových pohádkových postaviček od autorů z celé České republiky je v objektu nainstalováno téměř 40. Potkáte tu hastrmany, víly, Jeníčka s Mařenkou i zlou Ježibabu, Červenou Karkulku, kováře, čerty a další pohádkové bytosti, které se v tomto starobylém stavení usídlily.
b l í z k o s t   o r l i c k é   p ř e h r a d y
Zámek Orlík nad Vltavou
Orlická přehrada
Státní hrad Zvíkov
Hornické muzeum Příbram
Březové hory Příbram
Langova rozhledna
Pečičky - Dančí obora
Selibov - Pohádková kovárna
Nejbližší města vzdálenost
Příbram 17 km
Písek 45 km
Tábor 65 km
Strakonice 52 km
Dobříš 29 km
Březnice 27 km
Sedlčany 34 km
České Budějovice 96 km
Příbram
Nejbližší města
úvod
ubytování u nás
fotogalerie, video
ceník, obsazenost
rezervace
tip na výlet
kontakty a mapy